top of page

IX Regionalna škola političke filozofije dr Zoran Đinđić

Fondacija dr Zoran Đinđić u saradnji sa Fakultetom političkih nauka od 25.10. do 28.10. 2021.godine organizovala je IX Regionalnu školu političke filozofije dr Zoran Đinđić. Ovogodišnja tema je bila „Politike identiteta na Zapadnom Balkanu” Studentkinje i studenti iz regiona su tokom četiri dana slušali predavanja prof.dr Bojana Vranića, prof.dr Belme Buljubašić, prof.dr Nemanje Džuverovića, doc.dr Nikole Beljinca, doc.dr Milice Kulić, doc.dr Ivana Stanojevića, dr Predraga Zenovića, višeg asistenta Jasmina Hasanovića, doc.dr Jelene Lončar, asistentkinje Snežane Bajčete, prof.dr Đorđa Pavićevića, prof.dr Vlade Simovića, Milorada Bjeletića i Vladimira Pavlovića.

Na predavanjima se vodila debata o izazovima identiteta na Zapadnom Balkanu, otvarajući pitanja rodnog identiteta, partijske identifikacije, problema predstavljanja nacionalnih manjina i ustavnog identiteta, medija i predstavljanja, kinematografskog narativa..
Comments


bottom of page