top of page

Održana X Regionalna škola političke filozofije dr Zoran Đinđić

Fondacija dr Zoran Đinđić je u saradnji sa Fakultetom političkih nauka od 14. do 16. novembra 2023. godine organizovala X Regionalnu školu političke filozofije dr Zoran Đinđić. Škola se ove godine bavila temom „Delo Zorana Đinđića – dvadeset godina kasnije“.U godini kada se navršavaju dve decenije od ubistva dr Zorana Đinđića, cilj škole je bio da obnovi interesovanje za Đinđićev akademski, naučni i političi rad. Đinđićev akademski i naučni rad, u različitim fazama njegove karijere, obuhvataju kako značajan doprinos propitivanju i kritičkoj analizi dominantnih filozofskih pravaca u njegovoj mladosti, tako i bavljenje politikološkim i ustavnim temama u kasnijim fazama stvaralaštva. Đinđić je u svojim teorijskim radovima pokušao da odgovori na ključna pitanja vremena u kojem se region nalazio, u trenutku kada su se menjale filozofske, pravne i ekonomske paradigme, geopolitičke okolnosti i državne granice.


Đinđićev praktično-politički rad bio je omeđen borbom protiv autoritarnog režima tokom devedesetih, (re)izgradnjom institucija predstavničke demokratije i pravne države, te rešavanjem krupnih državnih i teritorijalnih pitanja u kontekstu kada se region oporavljao od ratnih dejstava međunacionalne netrpeljivosti.


Pitanja koja je škola pokrenula su ona o relevantnosti Đinđićevog akademskog i političkog rada danas, uticaju na savremena regionalna društva i države, kao i njegovom doprinosu rešavanju najznačajnijih političkih pitanja krajem devedesetih i početkom dvehiljaditih.


22 učesnika/ca iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore je prisustvovalo sledećim tematskim predavanjima na Fakultetu političkih nauka i Institutu za filozofiju i društvenu teoriju:


Đinđićeva analiza jugoslovenskog društva

dr Ilija Vujačić, redovni profesor, Fakultet za Humanističke studije Univerziteta Donja Gorica, Podgorica


Đinđić, Jugoslavija i Srbija: ideološke i političke koncepcije, 1986-2003

dr Aleksandar R. Miletić, naučni saradnik, Institut za noviju istoriju Srbije


Zoran Đinđić: između filozofije i praktične politike

Dr. Bojan Vranić, vanredni profesor, Fakultet političkih nauka, Beograd


Zoran Đinđić i odnos prema ustavnim reformama početkom 2000-ih

dr Jelena Jerinić, redovna profesorka, Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd


IFDT i Zoran Đinđić: Od realsocijalizma do postsocijalizma

dr Petar Žarković, naučni saradnik, Institut za filozofiju i društvenu teoriju


Krhka savezništva: ženska i LGBTQ+ prava u Srbiji u prvoj deceniji 21. Veka

dr Katarina Lončarević, vanredna profesorka, Fakultet političkih nauka, Beograd


Bosna i Hercegovina u vrtlogu političkih narativa

dr Aleksandar Vranješ, ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji


Povratak od komunikativnog djelovanja na barikade - demokratski socijalizam Herberta Marcusea

dr Maroje Višić, docent, Libertas međunarodno sveučilište, Zagreb


Đinđićev osvrt na Kozeleka: kritika utopijskog uma

Luka Petrović, asistent, Fakultet političkih nauka, Beograd


Tranzicija kao kontrarevolucija? Jugoslavenski post-socijalistički

prostor između demokratije i autoritarizma

Jasmin Hasanović, viši asistent, Fakultet političkih nauka, Sarajevo


Da li je znanje osnova moderne ekonomije, politike i kulture?

dr Helena Hiršenberger, docent, Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju, Beograd


Političke borbe u ustavnim demokratijama

dr Đorđe Pavićević, redovni profesor, Fakultet političkih nauka, Beograd
Comentarios


bottom of page