top of page

Raspis za učešće na prvom obrazovnom turniru Europae Universalis IVEuropa Universalis IV raspis
.pdf
Download PDF • 29.61MB

Fondacija dr Zoran Đinđić će organizovati turnir u EU IV kojeg će pratiti serija tematskih predavanja vezanih za istorijski period u kojem je postavljena EU IV. Predavanja će držati univerzitetski profesori i naučni saradnici akademijskih instituta iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, i Srbije. Obrađivaće se teme poput teoloških razlika između hrišćanskih religija nakon reformacije; ideološka uloga muzike i teatra u Kontra-reformaciji i dobu apsolutizma; poreski sistem Osmanskog carstva; vojska Habzburškog carstva; trgovina i diplomatija Dubrovnika, i druge.


Turnir bi se igrao subotom i nedeljom popodne u trajanju od 4 sata. Brzina bi bila 3, uz povremena spuštanja na 2 u slučaju velikih kriza. Nakon svake partije bi uživo preko Zoom-a teklo predavanje u trajanju od 90 minuta.


Zahvaljujući podršci studija „Paradox“, Fondacija ima 11 profila na Steam-u kojima je aktiviran steam ključ za EU IV. Igrači koji imaju sopstvene naloge na Steam-u sa aktiviranom EU IV su dobrodošli da se uključe preko svojih naloga.


Fokus ovog turnira će biti na evropskom teatru, i igraće se velike sile koje će biti nasumično raspodeljene igračima. Raspodela će se obaviti uživo preko Zoom-a pre početka turnira. Sile koje će biti raspodeljene u slučaju turnira od 11 igrača su Austrija, Brandenburg, Engleska, Francuska, Kastilja, Moskva, Osmansko carstvo, Poljska, Portugal, Švedska, Venecija. U slučaju većeg broja igrača, sile će biti dodate. Maksimalno može učestvovati 21 igrač, zbog stabilnosti igre. Igraće se verzija EU4 1.30, sa svim DLC-ijevima i ekstenzijama uključujući završno i Emperor ekstenziju, bez modova.


Od igrača će se tražiti da vode dnevnik svojih planova i ostvarenja, kao i da napišu kratak komentar na predavanje. Na kraju turnira će biti organizovana online diskusija o turniru, o EU IV, i o temama koje su pokrili predavači.

U toku igre, projektni menadžer Fondacije će igrati ulogu GameMastera i domaćina turnira. Na osnovu razvoja igre i odluka koje će igrači donositi, GameMaster će dodeljivati misije igračima koje će oni moći da ostvare. Sve misije će biti objavljene zarad upoređivanja i transparentnosti, po završetku turnira.


Nagrade će biti dodeljene igračima na osnovu broja uspešno realizovanih misija, pozicije na rang-listi velikih sila, održivo ostvarenih pozicija hegemonije, i redovnosti vođenja dnevnika.


Računica za bodove je sledeća: 1. Svaki igrač će dobiti 5 misija u toku igre, svaka obavljena će donositi 3 boda, maksimalno 15 za svakog igrača; 2. Rang lista velikih sila ima 8 mesta. Bodovi će biti dodeljeni obrnuto proporcionalno poziciji na listi, to jest – prva velika sila će nositi 8 bodova, druga 7, treća 6, itd. 3. Postoje tri ostvarive hegemonije: vojna, pomorska, i ekonomska. Svaka će donositi 7 bodova, pod uslovom da se status hegemona mora održati 7 godina u kontinuitetu. Sledstveno, najkasniji datum za početak hegemonije je 3. januar 1814.


Nagrade će moći da budu: 1) Jedna od sledećih Paradoxovih igara ili DLC za nju: Crusader Kings III, Europa Universalis IV, Hearts of Iron IV, Stellaris; 2) jedna knjiga iz oblasti istorije ili filozofije objavljena u poslednjih deset godina u izdanju renomiranih izdavača u regionu ili inostranstvu u vrednosti do 35€; 3) jedan strip iste tematike renomiranih izdavačkih kuća u regionu ili inostranstvu, u vrednosti do 35€. Fondacija će ponuditi širok izbor ozbiljnih i kvalitetnih naslova knjiga i stripova.


Prvoplasirani prvi bira nagradu koju želi, pa drugoplasirani, i na kraju trećeplasiranom se dodeljuje preostala nagrada.


Prijave za učešće na turnir treba da sadrže ime, prezime, mesto boravka, državljanstvo, uzrast, upisane ili završene studije, upisanu ili završenu srednju školu, količinu iskustva u igranju EU IV u single playeru i multi-playeru, podatak da li igrač poseduje sopstveni nalog na Steam-u sa EU IV ili mu treba nalog u vlasništvu Fondacije, kao i motivacioni pasus (do 250-300 reči) u kojem objašnjava zašto želi učestvovati na ovom turniru.


Jedan od ciljeva Fondacije dr Zoran Đinđić je političko obrazovanje bez ideoloških, nacionalnih, ili partijskih predznaka. Turnir se organizuje kao potencijalno sredstvo za interaktivno učenje o istoriji i nastanku modernog društva i otvoren je za učešće svim punoletnim građanima država regiona Zapadnog Balkana.


Za učešće je neophodno govoriti srpski/hrvatski/bosanski/crnogorski jezik i imati brzu internet-konekciju sa stabilnim upload-kapacitetom.


Prijave slati na office@fondacija-djindjic.org , sa naslovljenom temom mejla „EU IV prijava“.

Comments


bottom of page