top of page

Upravni odbor Fondacije dr Zoran Đinđić

Izabran je novi Upravni odbor Fondacije dr Zoran Đinđić. Za predsednika Upravnog odbora izabran je Novica Antić a za članove dr Vladimir Pavićević i Miloš Vlahović. Na prvoj sednici novog saziva Upravnog odbora održanoj 16.12.2019.godine Ružica Pavlović Đinđić je ponovo izabrana na mesto Upravitelja Fondacije dr Zoran Đinđić.

תגובות


bottom of page