top of page
IZABRANA DELA ZORANA ĐINĐIĆA

Fondacija dr Zoran Đinđić u saradnji sa Narodnom bibliotekom Srbije sprovela je projekat ,,Izabrana dela dr Zorana Đinđića“. U okviru projekta je objavljeno šest autorskih knjige dr Zorana Đinđića iz oblasti filozofije i politike. Urednici izdanja su Sreten Ugričić i Ružica Đinđić, upravitelj Fondacije dr Zoran Đinđić.

Sreten Ugričić, urednik izdanja:

"Fondacija dr Zoran Đinđić i Narodna biblioteka Srbije započeli su objavljivanje "Izabranih dela Zorana Đinđića". Koncept edicije podrazumeva nova izdanja svih knjiga Zorana Đinđića objavljenih za života, kao i istraživanje i objavljivanje odabrane građe koja se do sada nije pojavila u formi celovitih autorskih monografija Zorana Đinđića. Svaki od tomova izabranih dela biće opremljen predgovorom nekog od uglednih domaćih ili inostranih filozofa, sociologa, politikologa, istoričara, pravnika, eksperata i poznavalaca dela Zorana Đinđića."       

Fondacija dr Zoran Đinđić je objavila pet knjiga u okviru projekta Izabrana dela:

 1. Jugoslavija kao nedovršena država

 2. Jesen dijalektike

 3. Subjektivnost i nasilje 

 4. Politika i društvo - Rasprave, članci i eseji

 5. Filozofski spisi - Ogledi i rasprave 1976-1996.

KNJIGE

 1. Subjektivnost i nasilje, Nastanak sistema u filozofiji nemačkog idealizma, Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije, Izazovi, 1982.

 2. Jesen dijalektike, Karl Marks i utemeljenje kritičke teorije društva, Mladost, V Velika edicija ideja, 1987.

 3. Jugoslavija kao nedovršena država, Književna zajednica Novi Sad, Anthropos, 1988.

 4. Srbija ni na istoku ni na zapadu, Cepelin, 1996.

ČLANCI, RASPRAVE, ESEJI, PRIKAZI I POLEMIKE

 1. Karl Korš - problemi recepcije marksizma - Gledišta, 1976.

 2. Problem metodičkog statusa kritike - Vidici, 1976.

 3. Samorefleksija kao jedinstvo teorijskog i praktičnog uma -Glediša, 1976.

 4. Šelingova antikritika Hegela - Gledišta, 1976.

 5. Fihte: „Učenje o nauci" - Treći program Radio Beograda, 1977.

 6. Kriza praktične filozofije - Gledišta, 1977.

 7. Marksov zahtev za ukidanje filozofije i problemi jedne teorije istorije - Gledišta, 1977.

 8. Skorsa Manuel: „Zvona za Rankas" - Književna reč, 1977.

 9. Veza filozofije i istorijske epohe. G. V. F. Hegel: „Logika" -Književna reč, 1976

 10. Beleška o P. A. Kropotkinu - u knjizi P. Kroptkin: Zapisi jednog revolucionara

 11. Leszek Kolakowski: Leben trotz Geschichte - Književna reč, 1977.

 12. Ekonomija i politika u „realno egzistirajućem socijalizmu" - Književna reč, 1978.

 13. Walter Benjamin. Predavanja za filozofiju revolucije - Dometi, 1977.

 14. Novi iracionalizam i filozofija - Književna reć, 1977.

 15. Diltajeva kritika istorijskog uma i mogućnost neobjektivističkog modela saznanja - Predgovor u knjizi, Vilelm Diltaj: Zasnivanje duhovnih nauka,1980.

 16. Iskušavanje rubova smisla. Beleške uz Benjaminovu „Einbahnstrasse" - Delo, 1980.

 17. Napomene uz Kropotkinova pisma - Delo, 1981.

 18. Idejno poreklo političkog totalirizma. Šta Lenjin, navodno, „duguje Bakunjinu" - Književne novine, 1982.

 19. Treba li braniti Rajha od njega samog? - Književna reč, 1982.

 20. Dekonstrukcija marksizma iz njegove samorefleksije. K. Ktosch i primena „materijalističkog shvatanja istorije" na marksizam - Theoria, 1983.

 21. Istorija, kriza nauka i „svet života" u filozofiji kasnog Huserla - Treći program Radio Beograda, 1984.

 22. Oblikovanje duše - psihologija jednog komunističkog intelektualca - Treći program Radio Beograda,1983.

 23. O Zukampovom „Belon programu" - Treći program Radio Beograda, 1984.

 24. Petar Kopotkin - nepomućena vera u samoorganizovanje naroda - pogovor u knjizi : Petar Kropotkin - Anarhizam i moral. Prosveta, 1984.

 25. V. Bons - A. Honeeth: Sozialforschung als Kritik - Treći program Radio Beograda, 1984.

 26. Gramatika rasplinute subjektivnosti - Književne novine, 1985.

 27. Ishodište nacionalizma. Nad knjigom Ljubomira Tadića, Da li je nacionalizam naša sudbina?- Književne novine, 1985.

 28. Kontinuitet kritike liberalizma od Marksa do „frankfurtske škole" -Theoria, 1985.

 29. O sekundarnim autorskim pravima - Književne novine,1985.

 30. Pesnik među ruševinama - NIN, 1985.

 31. Država je važna stvar - Književne novine, 1986.

 32. Jugoslavija je sveća koja gori sa oba kraja - Književne novine, 1986.

 33. Socijalizam i struktura socijalnog delovanja - Književne novine, 1986.

 34. Kriza političke integracije i fenomen refedualizma - Književne novine, 1986

 35. Kvadratura jugoslovenskg kruga - Književne novine, 1986.

 36. Marksizam i liberalizam - predlog za polemiku - Theoria, 1986.

 37. Miodrag Pavlović: „Prirodni oblik i lik" - Književne novine, 1986.

 38. Demokratija kao primena ili kao uspostavljena datost -Književne novine, 1987.

 39. Ignacio de Loyola: duhovni vitez borbene crkve - Predgovor knjizi : Ignacio de Loyola: Načela jezuita - Mladost, 1987.

 40. Ko je suveren u Jugoslaviji? - Književne novine, 1987.

 41. Osnovna prava i ustavno-pravna država - Theoria, 1987.

 42. Socijalizam i građansko društvo - družboslovne rasprave, 1987.

 43. Teškoće s identitetom - Književne novine, 1987.

 44. Teze o društvu i državi u socijalizmu - Književne novine, 1987.

 45. Tradicija i identitet. - Književne novine, 1987.

 46. Tri varijante „otvorene opcije" - Književne novine, 1987.

 47. Ustav i „nacionalno pitanje" - Književne novine, 1987.

 48. Zajednica, priroda, građanski rat - Hobbse i Marks - Centar za filozofiju i društvenu teoriju, 1987.

 49. Društvena kriza ili društvena patologija - Gledišta, 1988.

 50. Enotnost ali svoboda - Nova revija,1988.

 51. Gde je naša ustavotvorna moć? - Književna reč,1988.

 52. In memorijam. Milan Kovačević (1938-1988) - Theoria, 1988.

 53. Ko je čuvar ustava? - Književne novine,1988.

 54. Koje istine o prirodi našeg političkog sistema otkrivaju protesni skupovi Srba i Crnogoraca - Borba,1988.

 55. Parlament i reprezentacija - Književna reć,1988.

 56. Pozorište, angažman, revolucija i Brehtovo pozorište revolucije - Ideje,1988.

 57. Praxis-marksizam u njegovoj epohi - Theoria,1988.

 58. Borba za simbole - Književne novine,1989.

 59. Čekajući pravi sukob - Stav, 1989.

 60. Hajdegerova kritika antropocentrizma - Gledišta,1989.

 61. Još smo daleko od pravog pluralizma - Samoupravljanje, 1989.

 62. Jugoslavija između Ljubljane i Prištine - Književne novine,1989.

 63. Jugoslavija na jugoistoku - Književne novine, 1989.

 64. Ko je konzervativan u Jugoslaviji? - Književne novine, 1989.

 65. Paradoksi spojenih sudova - Stav, 1989.

 66. Vlast, pluralizam i opozicija - Stav, 1989.

 67. Direktni šamar neoliberalizma - Stav, 1990.

 68. Funcionalnost diktature - Sociologija, 1990.

 69. Lančana reakcija - Stav, 1990.

 70. Nacionalni progtam srpskih komunista. Odsustvo identiteta i defetizam - Stav, 1990.

 71. Partizani pluralizma. Oni su se za ovo borili - Stav, 1990.

 72. Sistem i moć. Harizma protiv harizme - Stav, 1990.

 73. Sjedinjene jugoslovenske države - Stav, 1990.

 74. Stara i nova opozicija. Kome odgovara mrak - Stav, 1990.

 75. Štampa i pluralizam - Stav, 1990.

 76. Ustav za Jugoslaviju? - Stav, 1990.

 77. Voajeri, legalisti, patriote - Stav, 1990.

 78. Istorija kriza nauka i „svet života" u filozofiji kasnog Husrela- Pogovor u knjizi Edmud Huserl: Kriza evropskih nauka i transcedentalna fenomenologija, 1991.

 79. Iz opozicionog ugla. Pobeda aparata - Stav, 1991.

 80. Kritika utopijskog uma. Reinhardt Koselleck: Kritika i kriza -Ovdje, 1991.

 81. Lestvica našeg propadanja - Stav, 1991.

 82. Šta hoće JNA? - Stav,1991.

 83. Građansko društvo kao životinjsko carstvo - NIN, 1992.

 84. Greška bez popravke - Borba, 1992.

 85. S verom u otrežnjenje - NIN, 1992.

 86. Šta čeka Srbiju. Od previše do premalo - Stav, 1992.

 87. Vreme neizvesnosti. Prosjačka elegija - Stav, 1993.

 88. Čekajući narod - NIN, 1993.

 89. Hajdegerova figura četvorstva u kontekstu problema centralizma - Filozofski godišnjak, 1993.

 90. Demokratske tradicije i savremenost - Zbornik Filozofsko-književne škole u Kruševcu, 1994.

 91. I ova Jugoslavija je mrtva država -Telegraf, 1994.

 92. O Srbiji, u Srbiji i Evropi, posle rata - Telegraf,1995.

 93. Promene - sad! - NIN, 1995.

 94. Demokratija i autoritarni sistem - Filozofija i društvo, 1996.

 95. Nedemokratska vlast - klica potresa. Bosna između demokratije, diktature i raspada - Naša borba,1996.

 96. Srbiji su potrebne promene. Srbija i Evropa. - Evropa, 1996.

 97. Sve propada osim despotije. U očekivanju jogurt kontrarevolucije - Naša borba,1996.

 98. Kao planete oko sunca - Danas,1997.

 99. Kritika utopijskog uma - Predgovor knjizi: Rajnhart Kozelek: Kritika i kriza - Plato, 1997

 100. Programske koncepcije umesto ideologija - Naša borba,1997.

 101. Permanentna mobilizacija kreativaca. Pobednička strategija za Srbiju - Naša borba, 1997.

 102. Personalna a ne teritorijalna prava - NIN, 1998.

 103. Prava pre svega - NIN, 1998.

 104. Nema lakih rešenja - Politika, 2001.

 105. Neophodna promena srpskog kolektivnog ponašanja - Profil, 2001.

 106. Predlog dogovora o državnom cilju. - Vreme, 2001.

 107. Na putu ka sebi. Srbiija danas, kao i ranije, nije gotova činjenica nego šansa - NIN, 2002.

 108. Nedaće globalizacije - NIN, 2002.

 109. Pismo srpskoj javnosti. Operišemo - bez anestezije ! Operacija uspela, ako Srbija sarađuje! - Nedeljni telegraf, 2002.

 110. Prestići region - NIN, 2002.

 111. Srbija, Balkan i Evropa - Međunarodna politka, 2002

 112. Srpske reforme i međunarodni uticaj - Glas javnosti, 2002.

 113. Konačno uspelo hvatanje pojedinačnosti u mrežu opštosti -Zlatna greda, 2003.

 114. Novinarska škola. Oblikovanje javnosti kroz ozbiljan novinarski pristup - Politika, 2003.

 115. Prestići region - NIN, 2003.

PREVODILAČKI RAD

POSEBNA IZDANJA

 1. Vilijem Diltaj: Zasnivanje duhovnih nauka. S nemačkog preveli Zoran Đinđić i Jelena Imširović. Izbor i predgovor ["Dilatejeva kritika istorijskog uma i mogućnost neobjektivističkog modela saznanja"] Zoran Đinđić (1980)

 2. Petar Kropotkin: Anarhizam i moral. Izbor tekstova, beleške i pogovor [" Petar Kropotkin - nepomućena vera u samoorganizovanje naroda"] Zoran Đinđić. Predgovor [Petar Kropotkin - izazov velikodusnosti"] Predrag Matejević. Preveli Jaroslava Široka i Zoran Đinđić (1984)

 3. Agneš Heler: Filozofija levog radikalizma. Prevod Zoran Đinđić (1985)

 4. Edmud Husserl: Kriza evropskih nauka i transcedentalna fenomenologija. Pervod Zoran Đinđić (1991)

 5. Rajnhart Kozelek: Kritika i kriza, Studija o patogenezi građanskog sveta. Prevod s nemačkog i predgovor - Zoran Đinđić (1997)

 

STUDIJE, ČLANCI, ESEJI

 1. Benze, Marks: O eseju i njegovoj prozi. Preveo Zoran Đinđić (1976)

 2. Lorencer, Alfred : „Psihoanaliza, jezik i istorijski materijalizam". Preveo Zoran Đinđić. Delo (1976)

 3. Zimmermann, Rolf: Jezik i praksa. Kasni Vitgenstajn i pitanje o jednoj materijalističkoj teoriji jezika. Preveo Zoran Đinđić. Delo (1977)

 4. Razgovor sa Hanrihom Belom. Umetnost je anarhija. Preveo Zoran Đinđić.Književna reč (1977, 78)

 5. Encesberger, Hans Magnus: Opšta mesta koja se tiču najnovije književnosti. Preveo Zoran Đinđić. Književna reć (1977, 85)

 6. Bimel, Valter: O kompoziciji i jedinstvu Hajdegerovog dela „Holzwegw". Preveo Zoran Đinđić. Književna reč (1977)

 7. Šmit, Zigfrid J. : Od konkretnog do konceptualnog pesništva. Preveo Zoran Đinđić. Gledišta (1977)

 8. Riedel, Manfred: Teološko objašnjenje i praktično obrazloženje. O „metodološkoj praznini" u analitičkoj teoriji humanističkoh nauka. Preveo Zoran Đinđić. Gledišta (1978)

BIBLIOGRAFIJA ZORANA ĐINĐIĆA

IZABRANA DELA ZORANA ĐINĐIĆA

Fondacija dr Zoran Đinđić je u saradnji sa Narodnom bibliotekom Srbije realizovala projekat objavljivanja autorskih dela i članaka dr Zorana Đinđića. Projekat Izabrana dela dr Zorana Đinđića je obuhvatio ponovno izdavanje tri autorske knjige iz oblasti filozofije. Prva knjiga koja je izdata je Jugoslavija kao nedovršena država koja je prvi put objavljena 1988. godine u izdanju Književne zajednice Novog Sada. Druga objavljena knjiga je Jesen dijalektike, prvi put objavljena 1987. godine u izdanju beogradske Mladosti u Velikoj ediciji ideja. Treća objavljena autorska knjiga dr Zorana Đinđića u okviru projekta Subjektivnost i nasilje.

 

Koncept edicije je obuhvatio i istraživanje i objavljivanje odabrane građe koja do sada nije bila u formi celovitih autorskih monografija dr Zorana Đinđića, četvrta objavljena knjiga u okviru projekta bila je Politika i društvo – Rasprave, članci i eseji, opremljena predgovorom Latinke Perović, dok je peta knjiga Filozofski spisi - Ogledi i rasprave 1976-1996 objavljena 2013. godine čime je projekat uspešno sproveden. 

Sreten Ugričić, urednik izdanja:

"Fondacija dr Zoran Đinđić i Narodna biblioteka Srbije započeli su objavljivanje "Izabranih dela Zorana Đinđića". Koncept edicije podrazumeva nova izdanja svih knjiga Zorana Đinđića objavljenih za života, kao i istraživanje i objavljivanje odabrane građe koja se do sada nije pojavila u formi celovitih autorskih monografija Zorana Đinđića. Svaki od tomova izabranih dela biće opremljen predgovorom nekog od uglednih domaćih ili inostranih filozofa, sociologa, politikologa, istoričara, pravnika, eksperata i poznavalaca dela Zorana Đinđića."       

Fondacija dr Zoran Đinđić je objavila pet knjiga u okviru projekta Izabrana dela:

 1. Jugoslavija kao nedovršena država

 2. Jesen dijalektike

 3. Subjektivnost i nasilje 

 4. Politika i društvo - Rasprave, članci i eseji

 5. Filozofski spisi - Ogledi i rasprave 1976-1996.

IMG_3514.jpg
IMG_3513.jpg
IMG_3511.jpg
IMG_3512.jpg
IMG_3516.jpg
KNJIGE

 1. Subjektivnost i nasilje, Nastanak sistema u filozofiji nemačkog idealizma, Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije, Izazovi, 1982.

 2. Jesen dijalektike, Karl Marks i utemeljenje kritičke teorije društva, Mladost, V Velika edicija ideja, 1987.

 3. Jugoslavija kao nedovršena država, Književna zajednica Novi Sad, Anthropos, 1988.

 4. Srbija ni na istoku ni na zapadu, Cepelin, 1996.

ČLANCI, RASPRAVE, ESEJI, PRIKAZI I POLEMIKE

 1. Karl Korš - problemi recepcije marksizma - Gledišta, 1976.

 2. Problem metodičkog statusa kritike - Vidici, 1976.

 3. Samorefleksija kao jedinstvo teorijskog i praktičnog uma -Glediša, 1976.

 4. Šelingova antikritika Hegela - Gledišta, 1976.

 5. Fihte: „Učenje o nauci" - Treći program Radio Beograda, 1977.

 6. Kriza praktične filozofije - Gledišta, 1977.

 7. Marksov zahtev za ukidanje filozofije i problemi jedne teorije istorije - Gledišta, 1977.

 8. Skorsa Manuel: „Zvona za Rankas" - Književna reč, 1977.

 9. Veza filozofije i istorijske epohe. G. V. F. Hegel: „Logika" -Književna reč, 1976

 10. Beleška o P. A. Kropotkinu - u knjizi P. Kroptkin: Zapisi jednog revolucionara

 11. Leszek Kolakowski: Leben trotz Geschichte - Književna reč, 1977.

 12. Ekonomija i politika u „realno egzistirajućem socijalizmu" - Književna reč, 1978.

 13. Walter Benjamin. Predavanja za filozofiju revolucije - Dometi, 1977.

 14. Novi iracionalizam i filozofija - Književna reć, 1977.

 15. Diltajeva kritika istorijskog uma i mogućnost neobjektivističkog modela saznanja - Predgovor u knjizi, Vilelm Diltaj: Zasnivanje duhovnih nauka,1980.

 16. Iskušavanje rubova smisla. Beleške uz Benjaminovu „Einbahnstrasse" - Delo, 1980.

 17. Napomene uz Kropotkinova pisma - Delo, 1981.

 18. Idejno poreklo političkog totalirizma. Šta Lenjin, navodno, „duguje Bakunjinu" - Književne novine, 1982.

 19. Treba li braniti Rajha od njega samog? - Književna reč, 1982.

 20. Dekonstrukcija marksizma iz njegove samorefleksije. K. Ktosch i primena „materijalističkog shvatanja istorije" na marksizam - Theoria, 1983.

 21. Istorija, kriza nauka i „svet života" u filozofiji kasnog Huserla - Treći program Radio Beograda, 1984.

 22. Oblikovanje duše - psihologija jednog komunističkog intelektualca - Treći program Radio Beograda,1983.

 23. O Zukampovom „Belon programu" - Treći program Radio Beograda, 1984.

 24. Petar Kopotkin - nepomućena vera u samoorganizovanje naroda - pogovor u knjizi : Petar Kropotkin - Anarhizam i moral. Prosveta, 1984.

 25. V. Bons - A. Honeeth: Sozialforschung als Kritik - Treći program Radio Beograda, 1984.

 26. Gramatika rasplinute subjektivnosti - Književne novine, 1985.

 27. Ishodište nacionalizma. Nad knjigom Ljubomira Tadića, Da li je nacionalizam naša sudbina?- Književne novine, 1985.

 28. Kontinuitet kritike liberalizma od Marksa do „frankfurtske škole" -Theoria, 1985.

 29. O sekundarnim autorskim pravima - Književne novine,1985.

 30. Pesnik među ruševinama - NIN, 1985.

 31. Država je važna stvar - Književne novine, 1986.

 32. Jugoslavija je sveća koja gori sa oba kraja - Književne novine, 1986.

 33. Socijalizam i struktura socijalnog delovanja - Književne novine, 1986.

 34. Kriza političke integracije i fenomen refedualizma - Književne novine, 1986

 35. Kvadratura jugoslovenskg kruga - Književne novine, 1986.

 36. Marksizam i liberalizam - predlog za polemiku - Theoria, 1986.

 37. Miodrag Pavlović: „Prirodni oblik i lik" - Književne novine, 1986.

 38. Demokratija kao primena ili kao uspostavljena datost -Književne novine, 1987.

 39. Ignacio de Loyola: duhovni vitez borbene crkve - Predgovor knjizi : Ignacio de Loyola: Načela jezuita - Mladost, 1987.

 40. Ko je suveren u Jugoslaviji? - Književne novine, 1987.

 41. Osnovna prava i ustavno-pravna država - Theoria, 1987.

 42. Socijalizam i građansko društvo - družboslovne rasprave, 1987.

 43. Teškoće s identitetom - Književne novine, 1987.

 44. Teze o društvu i državi u socijalizmu - Književne novine, 1987.

 45. Tradicija i identitet. - Književne novine, 1987.

 46. Tri varijante „otvorene opcije" - Književne novine, 1987.

 47. Ustav i „nacionalno pitanje" - Književne novine, 1987.

 48. Zajednica, priroda, građanski rat - Hobbse i Marks - Centar za filozofiju i društvenu teoriju, 1987.

 49. Društvena kriza ili društvena patologija - Gledišta, 1988.

 50. Enotnost ali svoboda - Nova revija,1988.

 51. Gde je naša ustavotvorna moć? - Književna reč,1988.

 52. In memorijam. Milan Kovačević (1938-1988) - Theoria, 1988.

 53. Ko je čuvar ustava? - Književne novine,1988.

 54. Koje istine o prirodi našeg političkog sistema otkrivaju protesni skupovi Srba i Crnogoraca - Borba,1988.

 55. Parlament i reprezentacija - Književna reć,1988.

 56. Pozorište, angažman, revolucija i Brehtovo pozorište revolucije - Ideje,1988.

 57. Praxis-marksizam u njegovoj epohi - Theoria,1988.

 58. Borba za simbole - Književne novine,1989.

 59. Čekajući pravi sukob - Stav, 1989.

 60. Hajdegerova kritika antropocentrizma - Gledišta,1989.

 61. Još smo daleko od pravog pluralizma - Samoupravljanje, 1989.

 62. Jugoslavija između Ljubljane i Prištine - Književne novine,1989.

 63. Jugoslavija na jugoistoku - Književne novine, 1989.

 64. Ko je konzervativan u Jugoslaviji? - Književne novine, 1989.

 65. Paradoksi spojenih sudova - Stav, 1989.

 66. Vlast, pluralizam i opozicija - Stav, 1989.

 67. Direktni šamar neoliberalizma - Stav, 1990.

 68. Funcionalnost diktature - Sociologija, 1990.

 69. Lančana reakcija - Stav, 1990.

 70. Nacionalni progtam srpskih komunista. Odsustvo identiteta i defetizam - Stav, 1990.

 71. Partizani pluralizma. Oni su se za ovo borili - Stav, 1990.

 72. Sistem i moć. Harizma protiv harizme - Stav, 1990.

 73. Sjedinjene jugoslovenske države - Stav, 1990.

 74. Stara i nova opozicija. Kome odgovara mrak - Stav, 1990.

 75. Štampa i pluralizam - Stav, 1990.

 76. Ustav za Jugoslaviju? - Stav, 1990.

 77. Voajeri, legalisti, patriote - Stav, 1990.

 78. Istorija kriza nauka i „svet života" u filozofiji kasnog Husrela- Pogovor u knjizi Edmud Huserl: Kriza evropskih nauka i transcedentalna fenomenologija, 1991.

 79. Iz opozicionog ugla. Pobeda aparata - Stav, 1991.

 80. Kritika utopijskog uma. Reinhardt Koselleck: Kritika i kriza -Ovdje, 1991.

 81. Lestvica našeg propadanja - Stav, 1991.

 82. Šta hoće JNA? - Stav,1991.

 83. Građansko društvo kao životinjsko carstvo - NIN, 1992.

 84. Greška bez popravke - Borba, 1992.

 85. S verom u otrežnjenje - NIN, 1992.

 86. Šta čeka Srbiju. Od previše do premalo - Stav, 1992.

 87. Vreme neizvesnosti. Prosjačka elegija - Stav, 1993.

 88. Čekajući narod - NIN, 1993.

 89. Hajdegerova figura četvorstva u kontekstu problema centralizma - Filozofski godišnjak, 1993.

 90. Demokratske tradicije i savremenost - Zbornik Filozofsko-književne škole u Kruševcu, 1994.

 91. I ova Jugoslavija je mrtva država -Telegraf, 1994.

 92. O Srbiji, u Srbiji i Evropi, posle rata - Telegraf,1995.

 93. Promene - sad! - NIN, 1995.

 94. Demokratija i autoritarni sistem - Filozofija i društvo, 1996.

 95. Nedemokratska vlast - klica potresa. Bosna između demokratije, diktature i raspada - Naša borba,1996.

 96. Srbiji su potrebne promene. Srbija i Evropa. - Evropa, 1996.

 97. Sve propada osim despotije. U očekivanju jogurt kontrarevolucije - Naša borba,1996.

 98. Kao planete oko sunca - Danas,1997.

 99. Kritika utopijskog uma - Predgovor knjizi: Rajnhart Kozelek: Kritika i kriza - Plato, 1997

 100. Programske koncepcije umesto ideologija - Naša borba,1997.

 101. Permanentna mobilizacija kreativaca. Pobednička strategija za Srbiju - Naša borba, 1997.

 102. Personalna a ne teritorijalna prava - NIN, 1998.

 103. Prava pre svega - NIN, 1998.

 104. Nema lakih rešenja - Politika, 2001.

 105. Neophodna promena srpskog kolektivnog ponašanja - Profil, 2001.

 106. Predlog dogovora o državnom cilju. - Vreme, 2001.

 107. Na putu ka sebi. Srbiija danas, kao i ranije, nije gotova činjenica nego šansa - NIN, 2002.

 108. Nedaće globalizacije - NIN, 2002.

 109. Pismo srpskoj javnosti. Operišemo - bez anestezije ! Operacija uspela, ako Srbija sarađuje! - Nedeljni telegraf, 2002.

 110. Prestići region - NIN, 2002.

 111. Srbija, Balkan i Evropa - Međunarodna politka, 2002

 112. Srpske reforme i međunarodni uticaj - Glas javnosti, 2002.

 113. Konačno uspelo hvatanje pojedinačnosti u mrežu opštosti -Zlatna greda, 2003.

 114. Novinarska škola. Oblikovanje javnosti kroz ozbiljan novinarski pristup - Politika, 2003.

 115. Prestići region - NIN, 2003.

PREVODILAČKI RAD

POSEBNA IZDANJA

 1. Vilijem Diltaj: Zasnivanje duhovnih nauka. S nemačkog preveli Zoran Đinđić i Jelena Imširović. Izbor i predgovor ["Dilatejeva kritika istorijskog uma i mogućnost neobjektivističkog modela saznanja"] Zoran Đinđić (1980)

 2. Petar Kropotkin: Anarhizam i moral. Izbor tekstova, beleške i pogovor [" Petar Kropotkin - nepomućena vera u samoorganizovanje naroda"] Zoran Đinđić. Predgovor [Petar Kropotkin - izazov velikodusnosti"] Predrag Matejević. Preveli Jaroslava Široka i Zoran Đinđić (1984)

 3. Agneš Heler: Filozofija levog radikalizma. Prevod Zoran Đinđić (1985)

 4. Edmud Husserl: Kriza evropskih nauka i transcedentalna fenomenologija. Pervod Zoran Đinđić (1991)

 5. Rajnhart Kozelek: Kritika i kriza, Studija o patogenezi građanskog sveta. Prevod s nemačkog i predgovor - Zoran Đinđić (1997)

 

STUDIJE, ČLANCI, ESEJI

 1. Benze, Marks: O eseju i njegovoj prozi. Preveo Zoran Đinđić (1976)

 2. Lorencer, Alfred : „Psihoanaliza, jezik i istorijski materijalizam". Preveo Zoran Đinđić. Delo (1976)

 3. Zimmermann, Rolf: Jezik i praksa. Kasni Vitgenstajn i pitanje o jednoj materijalističkoj teoriji jezika. Preveo Zoran Đinđić. Delo (1977)

 4. Razgovor sa Hanrihom Belom. Umetnost je anarhija. Preveo Zoran Đinđić.Književna reč (1977, 78)

 5. Encesberger, Hans Magnus: Opšta mesta koja se tiču najnovije književnosti. Preveo Zoran Đinđić. Književna reć (1977, 85)

 6. Bimel, Valter: O kompoziciji i jedinstvu Hajdegerovog dela „Holzwegw". Preveo Zoran Đinđić. Književna reč (1977)

 7. Šmit, Zigfrid J. : Od konkretnog do konceptualnog pesništva. Preveo Zoran Đinđić. Gledišta (1977)

 8. Riedel, Manfred: Teološko objašnjenje i praktično obrazloženje. O „metodološkoj praznini" u analitičkoj teoriji humanističkoh nauka. Preveo Zoran Đinđić. Gledišta (1978)

 9. Furtado, Celso: Eksterna zavisnost i ekomomska teotija. Preveo Zoran Đinđić. Treći program Radio Beograda (1978)

 10. Santos, Theotoniodos: O strukturi zavisnosti. Preveo Zoran Đinđić. Treći program Radio Beograda (1978)

 11. Stavenhagen, Rodolfo: Agrarne strukture i nerazvijenost u Africi i Latinskoj Americi. Preveo Zoran Đinđić. Treći program Radio  Beograda (1978)

 12. Sunkel, Osvaldo: Unutrašnje polarizovanje ( u tekstu transacionalna kapitalistička integracija i nacionalna integracija). Preveo Zoran Đinđić. Treći program Radio Beograda (1978)

 13. Veitos, Constantine V.: Zahtevi i strategije firmi, politika režima prema direktnim inostranim investicijama i međunarodna raspodela dohotka. Preveo Zoran Đinđić. Treći program Radio Beograda (1978)

 14. Zeleni, Jindrih: Naučna logika i „kapital". Preveo Zoran Đinđić. Treći program Radio Beograda (1978)

 15. Korpotkin, Petar A.: Razgovor sa Lenjinomi dva pisma. Preveo sa Zoran Đinđić. Delo (1981)

 16. Levental, Leo: Umetnost i masovna kultura. Preveo Zoran Đinđić. Književna reč (1982)

 17. Huserl, Edmund: Kriza evropskih nauka i trancedentalna fenomenologija. Preveo Zoran Đinđić. Treći program Radio Beograda (1984)

 18. Habermas, Jirgen: Odbacivanje prošlosti. Kulturološki pamfet. Preveo Zoran Đinđić. Književne novine (1985)

 19. Horkhamajer, Maks: Da li je mogućno društvo mrava pismo MaksaHorkhmajer Maidon Horkhajmer. Preveo sa nemačkog Zoran Đinđić. Književne novine (1985)

 20. Adorno, Teodor V.: Ima razloga za radost. Teodor V. Adorno Maksu Horkhajmerue. Preveo sa nemačkog Zoran Đinđić. Književne novine (1985).

 21. Veber, Marks: Politika kao izazov. Preveo Zoran Đinđić. Filip Višnjić (1988)

 22. Dahstrom, Daniel O.: Zaborav bića ili moralno-filozofska naivnost. Heideggerova interpretacija Kantove praktične filozofije. Preveo sa nemačkog Zoran Đinđić. Theoria (1989)

 23. Hempel, Carl G.Č.: O teoriji istine u logičkom pozitivizmu. Preveo Zoran Đinđić. Theoria (1989)

 24. Koselek, Rajnhart: Kritika i kriza. Preveo Zoran Đinđić. Ovdje (1991)

bottom of page