top of page

UPRAVITELJICA

RUŽICA PAVLOVIĆ ĐINĐIĆ

 

Rođena je 25. februara 1960. godine u Valjevu. 

Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu i kasnije radila u Književnoj zajednici Novog Sada.

ruzica_portret1.jpg

Od 2001. do 2003. godine bila je predsednik Upravnog odbora Udruženja građana "Prvo deca", čije su aktivnosti bile usmerene ka zaštiti životnog, obrazovnog i zdravstvenog standarda dece bez roditeljskog staranja.

Od 2003. bila je predsednica je UO Fondacije dr Zoran Đinđić, a od 2011. godine je Upraviteljica Fondacije koja je osnovana je 15. decembra 2003. godine, nakon tragičnog ubistva dr Zorana Đinđića, predsednika Vlade Republike Srbije. 

Bila je predsednica Saveta Internacionalnog susreta dece Evrope "Radost Evrope". Godine 2003. izabrana je za članicu Glavnog odbora Demokratske stranke, a od 2004. počasna je predsednica Foruma žena Demokratske stranke. Od 2006. godine je i članica Predsedništva Demokratske stranke. 

Za svoj rad i doprinos promociji ljudskih prava, demokratije i tolerancije, 2004. godine dobila je nagradu Osvajanje slobode, koju dodeljuje Fond Maja Maršićević-Tasić. Pored ovog priznanja, dobila je i nagradu za unapređenje međunacionalnih odnosa od Rumunske zajednice Vojvodine. 

Dobitnica je francuskog ordena Legije časti u rangu viteza za 2009. godinu.

Od 2014. godine počasna je članica Foruma Srbija Nemačka, koji je iste godine i osnovan.

Udovica je, majka dvoje dece, Jovane (1990) i Luke (1993).

bottom of page