top of page

Partneri i prijatelji Fondacije

Fondacija se zahvaljuje sledećim institucijama i organizacijama
na podršci i saradnji

pks.jpg
min-prosvete.jpg
nemacko-srpska-saradnja5.jpg
oa.png
fpn.jpg
konstanz.png
nb.gif
muzej.png
arhiv.png
 • Demokratska Stranka

 • Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog Razvoja Republike Srbije

 • Agencija Communis

 • Ambasada Austrije u Srbiji 

 • Ambasada Italije u Srbiji

 • Ambasada Nemačke u Srbiji

 • Ambasada SAD u Srbiji

 • Ambasada Srbije u Berlinu

 • Ambasada Srbije u Rimu

 • Arhiv Srbije

 • Austrijska agencija za razvoj (ADA)

 • Austrijski institut

 • Austrijski kulturni forum

 • Balkanski fond za demokratiju

 • Banca Intesa

 • Centar za promociju nauke

 • DAAD Info Centar u Beogradu

 • Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

 • Direct Media A.D.

 • DM Marketing international doo

 • Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

 • Istorijski Muzej Srbije

 • Izvršno Veće Vojvodine

 • Kancelarija za mlade grada Beograda

 • Meteor SN Biro

 • MK Komerc

 • Narodna banka Srbije

 • Narodna biblioteka Srbije

 • Nemačko-srpka privredna komora

 • Odbor nemačke privrede za istočnu Evropu (OAOEV)

 • Privredna Komora Srbije

 • Savezno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj SR Nemačke (BMZ)

 • Srpska banka

 • Srpsko italijanski poslovni savet

 • Svetski univerzitetski servis Austrija (WUS)

 • Telekom Srbija

 • Univerzitet u Konstancu

 • Vinarija Živković

bottom of page