top of page

UPRAVNI ODBOR

Fondacijom upravljaju osnivači preko Upravnog odbora. 

 

Osnivači Fondacije su:

  • Ružica Pavlović-Đinđić - Upraviteljica

  • Goran Pitić

  • Gordana Matković

  • Zoran Živković

  • Božidar Đelić

  • Slobodan Milosavljević

  • Aleksandar Vlahović

Upravni odbor: 

  • Novica Antić - Predsednik UO 

  • dr Vladimir Pavićević

  • Miloš Vlahović

OSNIVACI.jpg

ZAPOSLENI

Katarina Đokvučić

Katarina Đokvučić od avgusta 2018. godine radi u Fondaciji na poziciji koordinatora projekata Regionalna škola političke filozofije dr Zoran Đinđić, Putovanjem do znanja - Podrška talenata i Letnja škola o evropskim integracijama i procesu demokratizacije. Katarina je diplomirala na Geografskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, smer Geografija. Govori engleski jezik. Trenutno na porodiljskom bolovanju.

Angela Nerenz

Angela Nerenz je regionalni koordinator Programa nemačke privrede za zemlje zapadnog Balkana dr Zoran Đinđić i ekspert nemačke organizacije CIM. Radi u Fondaciji dr Zoran Đinđić od oktobra 2019. godine. Od 2014. do 2019. godine Angela Nerenz je radila za DAAD u Jermeniji i ranije u Srbiji, a do 2012 je bila u administrativnom sektoru na Univerzitetu Halle-Wittenberg u Nemačkoj. Tu je završila Master Evropske Studije.

Ognjen Ostojić

Ognjen Ostojić je postao asistent na Programu stipendija nemačke privrede Zoran Đinđić u maju 2022. godine. Završio je osnovne i master akademske studije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, na kome je septembra 2023. godine na modulu Međunarodna bezbednost stekao zvanje master politikologa za međunarodne poslove. Pre angažovanja u Fondaciji, Ognjen je bio stažista Beogradskog centra za bezbednostu politiku. Tokom prve godine master akademskih studija, Ognjen je bio stipendista Misije OEBS-a u Srbiji, a tokom druge godine je bio stipendista Fondacije Konrad Adenauer u Srbiji.

Bivši zaposleni:

Andrijana Vojnović - Koordinator programa

Vesna Đukanović - Asistent na projektu

Maja Đokvučić - Koordinator programa

Milica Čičovački - Koordinator programa

Mechthild Schmidt - Koordinator programa

Milena Popin - Aisistent na projektu

Milica Radovanovic - Asistent na projektu

Saša Marković - Koordinator projekta

Hana Ćelap - Asistent na projektu
Dušan Anđelovic - Asistent na projektu
Nemanja Anđelkovic - Aistent na projektu

Mirko Dautović - Menadžer projekta

FINANSIJSKI IZVEŠTAJI

Finansijski izveštaj 
za 2020. godinu

Finansijski izveštaj

za 2019.godinu

Finansijski izveštaj

za 2018. godinu

Finansijski izveštaj

za 2017. godinu

Finansijski izveštaj

za 2016. godinu

Finansijski izveštaj

za 2015. godinu

Finansijski izveštaj

za 2014. godinu

Finansijski izveštaj

za 2013. godinu

Finansijski izveštaj

za 2012. godinu

bottom of page