top of page

Letnja škola Beograd - Konstanc

Fondacija dr Zoran Đinđić, zajedno sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Beogradu, uspostavila je saradnju sa Odeljenjem za politiku i javnu administrciju Univerziteta u Konstancu u Nemačkoj, gde je dr Zoran Đinđić stekao doktorat 1979. godine. Letnja škola Beograd-Konstanc ima za cilj promovisanje vizije koja će u budućnosti biti ideja vodilja za mlade lidere i koja će ih motivisati da razmišljaju o političkim i društvenim izazovima u svojoj zemlji i analiziraju ih. Pravo učešća u školi imaju studenti osnovnih i master studija, 12 učesnika sa Fakulteta političkih nauka iz Beograda i 12 učesnika sa Odeljenja za politiku i javnu administraciju iz Konstanca. Studenti imaju priliku da sa eminentnim profesorima sa oba univerziteta diskutuju o ključnim pitanjima o evropskim integracijama i procesu demokratizacije, sa posebnim fokusom na stabilizaciju i sâm proces pridruživanja zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. 

 

Glavni ciljevi projekta su: 

  • Definicasnje i vrednovanje različitih teorija o kreiranju koncepta procesa demokratizacije i evropskih integracija

  • Prepozavanje i analiza ključnih faktora neophodnih za sprovođenje procesa demokratizacije i evropshih integracija

  • Razumevanje i upoznavanje sa istorijom konflikata na teritoriji zapadnog Balkana kao i političkih dešavana u regionu sa osvrtom na razvoj regionalne saradnje

konstanz.png
konstanc4.JPG
konstanc2.JPG
konstanc3.JPG
konstanc1.jpg

Regionalna škola političke filozofije dr Zoran Đinđić

Fondacija dr Zoran Đinđić, u saradnji sa Fakultetom političkih nauka u Beogradu, pokrenula je projekat regionalnog karaktera sa ciljem da se analizira uloga prvog demokratski izabranog premijera
Srbije, dr Zorana Đinđića, u demokratizaciji Srbije, jačanju regionalne saradnje, kao i da omogući razumevanje teorije političke filozofije. Regionalna škola političke filozofije dr Zoran Đinđić predstavlja šestodnevni seminar u kome 30 mladih iz Srbije i regiona ima priliku da prisustvuje brojnim predavanjima o analizi političke teorije, Zoranu Đinđiću kao vizionaru, modernizaciji i pomirenju regiona.

 

Glavni povod za sprovođenje projekta Regionalna škola političke filozofije dr Zoran Đinđić jeste afirmacija nasleđa dr Zorana  Đinđića i njegovih ideja za pomirenje u regionu, etike odgovornosti, tolerancije i političke kulture, kao i sistematično razumevanje teorije političke filozofije.

 

Pravo učešća imaju studenti osnovnih i master studija iz oblasti društvenih nauka iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije. Prednost prilikom selekcije imaju mladi koji su aktivno uključeni u proces demokratizacije u državama iz kojih dolaze, kroz rad na univerzitetu, institutima, u nevladinom sektoru ili kroz
politički aktivizam. Škola se održava u Beogradu jednom godišnje, a predavanja se održavaju na Fakultetu političkih nauka.

 

Glavni ciljevi projekta su:

 

  • Savladavanje pojmova političke filozofije i produbljavanje teorijskih znanja iz oblasti pravne države

  • Kritična analiza političke filozofije dr Zorana Đinđića i uticajna njegove politike na normalizaciju odnosa u regionu

  • Analiza političkih odnosa u regionu u XXI veku

Za X Regionalnu Školu Političke Filozofije dr Zoran Đinđić koja će se održati od 14. do 16. novembra 2023. godine možete se prijaviti do 22. oktobra 2023. godine. Više informacija o konkursu.

Logo_Regionalna_škola.png
skola2.jpg
skola.JPG
bottom of page