top of page

VII Regionalna škola političke filozofije dr Zoran Đinđić

Beograd, 28.10.-01.11. 2019.godine


Fondacija dr Zoran Đinđić je u saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Beogradu organizovala je VII Regionalnu školu političke filozofije dr Zoran Đinđić u Beogradu od 28.10. do 01.11. 2019. godine. Ovogodišnja Regionalna škola se bavila temom Jesen levice-II veka marksizma.

Regionalna škola političke filozofije dr Zoran Đinđić imala je za cilj da utvrdi stanje levice u regionu, njen uticaj na akademske radove, političke partije i društvene pokrete danas. U godini nakon obeležavanja dva veka od rođenja Karla Marksa, nastupa period kada je potrebno ispitati u kom stanju je levica danas, kako akademski, tako i politički i ideološki. Pitanja koja škola pokreće su ona o relevantnosti Marksovog metoda danas, uticaju socijaldemokratije, kao i koliko su društveni pokreti zaista u moći da menjaju odluke političkih elita.


Tokom sedmodnevnog boravka u Beogradu, 20 učesnika iz Srbije i zemalja regiona, prisustvovali su predavanjima dr Vladimira Pavićevića, prof.dr Dejana Jovića,Doc.dr Nikolete Đukanović, Daliborke Uljarević, prof.dr Ivane Spasić, prof. dr Đorđa Pavićevića, Doc. dr Biljane Đorđević, prof.dr Đorđa Vukovića, asistenta Stefana Surlića, višeg asistenta Jasmina Hasanovića i Mirka Dautovića.


Комментарии


bottom of page